Impresum

Bilo, list učenika Medicinske škole Varaždin, izlazi tijekom školske godine , godina pokretanja 2006.

pokretač i izdavač: Medicinska škola Varaždin, Vinka Međerala 11, Varaždin, tel. 042 492 000

za izdavača: mr. sc. Mirjana Grabar-Kruljac, prof.

glavna i odgovorna urednica: Nataša Sajko, prof.

lektura i korektura: Nataša Sajko, prof.

 

 

Share

Leave a Reply