Jezični savjetnik

preuzeto iz: Vladimir Pavlinić, Stil i jezik novinara, Zagreb, 2001.
Ovaj jezični savjetnik sastavljen je tijekom dvije godine praćenja dnevnih vijesti Hine i nekoliko dnevnih novina, radija i televizije. Primjeri su, dakle, pobilježeni iz tekuće hrvatske novinske jezične prakse.

Još jezičnih savjeta možete naći na:Jezični savjetnik ili Svakojaki jezični grijesi iz glasila

Savjetnički pristup ovdje nije ne valja – treba, već umjesto – treba/bolje. To jest, umjesto navedene riječi/izraza ili (a) kategorički treba upotrijebiti jedan od onih na koji upućuje strelica ili je u drugim slučjaveima, (b) boje upotrijebiti predloženu inačicu.

aktuelno (po njem. aktuell) – aktualno
aktualitet – aktualnost
arhiva – arhiv
atentat (=pokušaj ubojstva značajne javne osobe) – ubojstvo, umorstvo
beba (u smislu živoga djeteta) – novorođenče, dojenče, (malo) dijete
bez da + glagol – a da ne
bilans – bilanca
brojati, brojanje – brojiti, brojenje
budući – budući da
cilj, u cilju, sa ciljem – svrha, u svrhu, radi
često puta – često
čim.tim – što-to
čišći – čistiji
deminirati – razminirati
demokršćani, damokršćanstvo – kršćanski demokrati, k. demokracija
dvojba, dvojiti – sumnja, neizvjesnost
fan – poklonik, štovatelj
filter, filtera – filtar, filtra
front – fronta
fundacija, fondacija – zaklada
gest – gesta
htijući – hoteći
idućeg dana, iduće godine (engl. following dajy, year) – sutradan, dogodine
igrati ulogu (kliširana metafora, uloge se igraju u kazalištu) – pridonijeti, dati svoj prilog/doprinos, biti (djelatno) uključen, sudjelovanjem utjecati
implemenacija nečega (ugovora, dogovora, sporazuma, odluke …) – nepotreban novi uvoz iz engleskoga treba nadomjestiti konstrukcijom glagol + predmet – provesti, dovršiti, nadopuniti, privesti kraju, usavršiti (ali ne ispoštovati)
inerviewirati – intervjuirati
ispoljavati, ispoljiti – očitovati, pokazivati, odavati
ispoštovati (dogovor, rezultate) – prihvatiti, provesti u djelo, pridržavati se dogovora
ispravka – ispravak
iza (u vremenskom smislu) – nakon, poslije
izgleda /po. njem. “es sieht aus”) – čini se
izuzetno, izuzetak – iznimno, iznimka
izvještava – izvješćuje
izvod – izvadak
jelka (božićna) – bor, božićno drvce
jezgro – jezgra
ka – k
koncenzus – konsenzus (riječ nema veze sa cenzusom, tj. popisom pučanstva, već dolazi od latinske riječi sensus =osjećaj, smisao)
kontraverza – kontroverzija
konzervativno (u smislu procjene) – oprezno, suzdržljivo, manje optimistično
koštati (o cijeni) – stajati (koliko stoji…; koja je cijena…)
laptopovi – laptopi (nije riječ o topovima)
licenca – licencija (kao: konferencija, egzistencija, potencija, kompetencija, konzekvencija, dekadencija, arogancija, supstancija…)
loše *(“što je loše u tome”) – ne treba potinuti iz uporabe: zlo, slabo, nevaljalo
lošiji – gori
mađioničar – čarobnjak, opsjenar
maltene – gotovo, umalo,(da ne), zamalo, tekšto ne
mapa (u smislu geografske karte, po engl. map) – zemljovid, geografska karta
nakon što – pošto
nehat – nehaj
netrpeljivost – nesnošljivost
nezavisno od – neovisno o
ni jedan – nijedan
niti ne + glagol 8pr. “ne iznajmljuje prostore niti ne zarađuje”) – niti, i ne
nužno/neophodno potrebno (tautologija, stoga samo) – nužno ili potrebno ili neophodno
obim – opseg, opsežan
objeda – osvada, kleveta, kriva/neosnovana optužba
obožavatelj – poklonik, štovatelj
odvijati se – događati se, teći, protjecati, biti u tijeku i sl.
obim – obujam, opseg
odstustvo – odsutnost
oformiti – formirati, oblikovati, ustanoviti, uspostaviti
oko + okrugli broj – desetine i stotine – petnaestak, dvadesetak, stotinjak
par – (gdje nije riječ o dvije stvari/osobe koje čine skupnu cjelinu, od njem. ein Paar) – nekoliko , nekolicina
planeta – planet
po pitanju (nečega ) – u pitanju, u pogledu
po prvi puta – prvi put
pod cijenu – po cijenu
podozrenje, podozrivost – sumnja, sumnjičenje, sumnjičavost
podrška – potpora
podržavati – podupirati
podstrekivati – poticaj, poticati
podvig – pothvat

Share

Leave a Reply